Orange rund sittyta mot grå matta.

Lär dig grunderna i det romska språket

Kurs

Grunder i romani chib

7.5 hp

Vår

25%

Campus

Vill du lära dig grunderna i det romska språket, romani chib? Under kursen får du lära dig om skrivsystem, basgrammatik och grundläggande ordförråd med hjälp av lätta texter och dialoger. Du får öva dig på muntlig och skriftlig kommunikation på nybörjarnivå. Efter kursen kan du även redogöra för några centrala frågor som rör det romska språket!

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Viktiga kunskaper för alla yrkesgrupper som arbetar med människor Efter kursen har du kompetensutvecklats och gjort dig själv mer attraktiv på arbetsmarknaden. Du har ni möjlighet att kommunicera muntlig och skriftlig kommunikation i romani chib. Efter romska studier har du en spetskompetens i form av kunskaper med anknytning till romska frågor. Dessa kunskaper är efterfrågade i bland annat yrken som modersmålslärare i romani chib, lärare, poliser, präster, journalister och socionomer eller andra yrkesgrupper som arbetar med människor. Du har en bred förståelse över flera begrepp, och dess huvuddrag både historiskt och i nutid. Du har även fått en insyn i områdets forskningsfält. Utöver detta har du tränat dina akademiska färdigheter som att skriva och framföra muntliga presentationer, samt din kritiska analysförmåga. Läs om ämnets forskning
Utveckla grundkunskaper i romani chib och förståelse över språkets situation Grunder i romani chib är en grundkurs i det romska språket med exempel från några dialekter. Du studerar följande teman: skrivsystem, basgrammatik och grundläggande ordförråd med hjälp av lätta texter och dialoger. Under kursen övar du på muntlig och skriftlig kommunikation på nybörjarnivå. Du får även studera centrala frågor som rör det romska språket, dess dialekter och varieteter. Du lär dig om språkets situation i samhället och får förståelse för muntlig och skriftlig tradition bland romer. Arbetssätt Undervisningen består främst av föreläsningar, seminarier och skriftliga övningar. Du examineras genom aktivt deltagande under seminarierna och genom en skriftlig hemtentamen.
Få förståelse för dagens samhälle ur romska perspektiv Grundläggande kunskaper i romani chib är användbart både för dig som vill kunna förstå, och göra dig förstådd, i dialog med modersmålstalare. Syftet är att du efter kursen kan kommunicera både muntligt och skriftligt på en nybörjarnivå. Romska studier är ett växande mångvetenskapligt fält som behandlar romers, resandes och andra relaterade gruppers erfarenheter, språk och kultur samt antiziganism. Södertörns högskola erbjuder flera kurser inom området. Romska studier är för dig som kanske är modersmålslärare i romani chib, journalist, polis, socionom eller har ett yrke där du möter mycket människor. Du får kunskap om ämnet och dess roll i samhället idag och historiskt. Du bekantar dig med flera olika begrepp och lär dig om romska studier i relation till samhälle, både i Sverige och internationellt. Du får ta del av flera spännande debatter och aktuella samhällsfrågor kopplade till forskningsfältet. Genom studier ökar du din kunskap om mångfalden bland romska grupper och ökar speciellt din förståelse för den svenska situationen för romer. Dessa kunskaper är bland annat viktiga i arbetet mot minskat ojämlikhet för den romska nationella minoriteten och för majoritetsbefolkningen.