Din framtid!

Viktiga kunskaper för alla yrkesgrupper som arbetar med människor

Efter kursen har du kompetensutvecklats och gjort dig själv mer attraktiv på arbetsmarknaden. Du har ni möjlighet att kommunicera muntlig och skriftlig kommunikation i romani chib.

Efter romska studier har du en spetskompetens i form av kunskaper med anknytning till romska frågor. Dessa kunskaper är efterfrågade i bland annat yrken som modersmålslärare i romani chib, lärare, poliser, präster, journalister och socionomer eller andra yrkesgrupper som arbetar med människor.

Du har en bred förståelse över flera begrepp, och dess huvuddrag både historiskt och i nutid. Du har även fått en insyn i områdets forskningsfält. Utöver detta har du tränat dina akademiska färdigheter som att skriva och framföra muntliga presentationer, samt din kritiska analysförmåga.