Vad ingår?

Utveckla grundkunskaper i romani chib och förståelse över språkets situation

Grunder i romani chib är en grundkurs i det romska språket med exempel från några dialekter. Du studerar följande teman: skrivsystem, basgrammatik och grundläggande ordförråd med hjälp av lätta texter och dialoger.

Under kursen övar du på muntlig och skriftlig kommunikation på nybörjarnivå. Du får även studera centrala frågor som rör det romska språket, dess dialekter och varieteter. Du lär dig om språkets situation i samhället och får förståelse för muntlig och skriftlig tradition bland romer.

Arbetssätt

Undervisningen består främst av föreläsningar, seminarier och skriftliga övningar. Du examineras genom aktivt deltagande under seminarierna och genom en skriftlig hemtentamen.