Varför ämnet?

Få förståelse för dagens samhälle ur romska perspektiv

Grundläggande kunskaper i romani chib är användbart både för dig som vill kunna förstå, och göra dig förstådd, i dialog med modersmålstalare. Syftet är att du efter kursen kan kommunicera både muntligt och skriftligt på en nybörjarnivå.

Romska studier är ett växande mångvetenskapligt fält som behandlar romers, resandes och andra relaterade gruppers erfarenheter, språk och kultur samt antiziganism. Södertörns högskola erbjuder flera kurser inom området.

Romska studier är för dig som kanske är modersmålslärare i romani chib, journalist, polis, socionom eller har ett yrke där du möter mycket människor. Du får kunskap om ämnet och dess roll i samhället idag och historiskt. Du bekantar dig med flera olika begrepp och lär dig om romska studier i relation till samhälle, både i Sverige och internationellt.

Du får ta del av flera spännande debatter och aktuella samhällsfrågor kopplade till forskningsfältet. Genom studier ökar du din kunskap om mångfalden bland romska grupper och ökar speciellt din förståelse för den svenska situationen för romer. Dessa kunskaper är bland annat viktiga i arbetet mot minskat ojämlikhet för den romska nationella minoriteten och för majoritetsbefolkningen.