Stolar, högtalare och två människor.

Är du utbildad lärare och vill bredda din kompetens?

Kurs

Grundläggande teknik för lärare i förskola och förskoleklass

7.5 hp

Den här kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam lärare i de yngre åldrarna och vill bredda din ämneskompetens inom teknik. Kursen fokuserar på hur du kan ta dig an den nya utmaningen med teknik som undervisningsämne. Du får en fördjupning och spetskompetens som är eftertraktad i dagens skola.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Eftertraktad lärarkompetens i dagens skola Kursen ger dig fördjupade kunskaper i teknik och en spetskompetens som är eftertraktad i dagens skola. Läs om ämnets forskning
Hur kan du som lärare ta dig an den nya utmaningen med teknik som undervisningsämne? Kursen går på kvartsfart och har fem lärarledda tillfällen om cirka tre timmar. Frågor som du möter under kursen är bland annat: Hur kan du som lärare ta dig an den nya utmaningen med teknik som undervisningsämne? Vad ska tas upp i teknikundervisningen och på vilket sätt kan det göras? Under kursen behandlas teknik utifrån exempel hämtade från vardag och samhälle. Du får kunskap i hur du skapar lärandesituationer som tar vara på barns nyfikenhet. Särskild vikt läggs vid praktiska övningar genom teknikens beröringspunkter med andra ämnesområden. Du kommer också få planera, genomföra och utvärdera olika undervisningssituationer. I kursen behandlas även teknikämnets historiska utveckling samt genusaspekter på teknik och teknikanvändning. Arbetssätt Undervisningen består av kortare föreläsningar som introduktion innan praktiska övningar tar vid. Du kommer också få delta på seminarier på högskolan, som ibland kan ha formen av webbseminarier. Du förväntas också att pröva vissa delar av kursinnehållet på eleverna i din ordinarie verksamhet mellan undervisningstillfällena på högskolan. Du examineras genom skriftliga inlämningar, muntliga tentamina och genom aktivt deltagande på seminarier och föreläsningar. Kursen har cirka 20 deltagare som vid praktiska övningar delas in i mindre grupper.
Lär dig stimulera elevers kompetens och utveckling inom teknik Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i teknik som undervisningsämne. Kursen har sin utgångspunkt i den preciserade timplanen som anger 200 timmar teknik i grundskolan. Du kommer få kunskap om hur du utvecklar barns förmåga att kommunicera teknik med olika uttrycksformer genom att utgå från den teknik som finns i elevens vardag och samhälle. Du får också insikt i hur du främjar barns förmåga att tillämpa tekniska principer och funktioner till sina egna konstruktioner.