Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Grundläggande teknik för lärare i förskola och förskoleklass

Behörighetskrav:

Högskolestudier inom lärarutbildning med inriktning mot förskola eller förskoleklass eller motsvarande omfattande minst 60 högskolepoäng.

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng