Vad ingår?

Undersök och förstå historiska händelser från forntiden till 1800-talet

Kursen är en kronologisk kurs från forntiden till 1800-talet. Delkurserna består av både översiktliga kurser där du lär dig om historiska händelser, sammanhang och perspektiv, men också tematiska kurser där du får möjlighet att skaffa dig fördjupad förståelse rörande vissa historiska händelser. Till exempel får du möjlighet att fördjupa dig i ett medeltidshistoriskt tema under kursen Medeltida fördjupning, temat kan variera men det kan handla om medeltida genushistoria eller kulturmöten under tidig medeltid.

Kursen består av delkurserna:

  • Forntida kulturer
  • Tematisk kurs: Medeltida fördjupning
  • Kontinuitet och förändring
  • Tematisk kurs: 1800-talets samhällsomvandlingar

Parallellt med de två sista delkurserna löper en delkurs om historievetenskapliga metoder, du får bland annat lära dig om källkritik.

Arbetssätt

Kursen består av cirka fyra till tio timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Under kursen ingår ett studiebesök på ett museum.

Du examineras genom sals- och hemtentamen och muntliga redovisningar antingen enskilt eller i grupp.