Vad ingår?

Distansstudier inom historia

Kursen går på halvtid och är helt på distans.

Du läser sex delkurser, varav tre har fokus på historiska epoker och tre är historiedidaktiskt inriktade. Även de epokbaserade kurserna innehåller didaktiska inslag som är anpassade till det historiska stoffet.

Undervisningen består av självstudier av texter, skriftliga examinationsuppgifter och diskussionsseminarier via högskolans lärplattform.