Varför ämnet?

Bredda din ämneskompetens och ämnesbehörighet

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksamm lärare och vill undervisa i historia på högstadiet. Du blir genom denna kurs behörig inom historieämnet.

Fylls i inför ansökan:

Kurser för lärare inom Lärarlyftet PDF

För lärare som bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning PDF