Aula

Historiskt perspektiv på ett ekonomiskt system.

Kurs

Idéhistorisk temakurs: Kapitalismens idéhistoria

7.5 hp

Kapitalismen är ett ekonomiskt system och ett samhällssystem som idag påverkar alla människors liv. I den här kursen studerar vi kapitalismen utifrån några centrala försök att idéhistoriskt definiera, analysera och kritisera den sedan mitten av 1700-talet. Vi tittar på produktionsförändringar som slaveriets avskaffande och industrikapitalismens uppgång, men också på den reproduktiva sfären som idéer om hemarbete och konsumtion.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Allmänbildning inom kultur och historia Kunskaper inom idéhistoria är användbara i alla yrken som kräver förmågan att analysera text och att kunna sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv. Efter studierna kan du verka inom yrken som kulturarbetare, lärare, journalist, arkivarie och bibliotekarie. De kunskaper och den analysförmåga du får i studierna är användbara inom alla yrken, oavsett bransch eller yrkestitel. Du kan kombinera studier i idéhistoria med andra ämnen för att skapa goda arbetsmöjligheter. Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan, och är därför en god grund för många olika utbildningar. Studier i idéhistoria passar både dig som är helt på ny på högskolan och dig som redan läst kurser i andra ämnen. Läs om ämnets forskning
Idéhistorisk temakurs: Kapitalismens idéhistoria Kursen ger kunskaper kring hur dessa frågor har debatterats och förståtts historiskt. Som student på kursen får du konkreta verktyg för att tänka utanför den samtida boxen och därmed mer innovativt. Att ha ett historiskt perspektiv på ett ekonomiskt system, hur det har uppfattats, tolkats och omförhandlats, kan vara mycket givande för den som på något sätt arbetar med dagsaktuella frågor. Genom kursen kommer dessutom relevanta, konkreta kunskaper som källkritik, kontextualisering och historisering att användas och diskuteras vilket förbereder studenten för ett arbete som kräver analytisk skärpa och en förmåga att orientera sig i olika sammanhang på arbetsmarknaden. Under kursen varvas föreläsningar kombinerat med seminarier och hemtenta.
Analysera nutiden med historiens idéer I en värld som består av idéer gör vi rätt i att ifrågasätta hur och när vissa idéer och föreställningar gick från att vara nya och kontroversiella till att bli självklarheter. Hur har de utvecklats över tid, och vad skulle krävas för att de blir kontroversiella igen? Att studera idéhistoria är en möjlighet att få perspektiv på idéer och antaganden som vi annars bara tar för givna. Du får möjlighet att förstå på djupet vad de betyder och pröva hur man kan tänka annorlunda. Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia, från antiken till idag. Särskilt fokus ligger på filosofins, vetenskapens och de politiska idéernas historia. När du studerar idéhistoria följer du idéer och föreställningar, och försöker förstå hur och varför de förändrats över tid. Du lär dig att snabbt överblicka, sammanfatta och analysera texter, tränar din förmåga att skriva och utvecklar ditt kritiska tänkande. Färdigheter du kommer ha användning av oavsett vad du ägnar dig åt senare. Föreställningar om människan, samhället och naturen står i centrum. Når vi kunskap genom våra sinnen eller genom vårt förnuft? Hur ska ett rättvist samhälle organiseras? Utmärks naturen av samspel mellan olika organismer eller av konkurrens? Som idéhistoriker utforskar du hur frågor om dessa ämnen besvarats och diskuterats från antiken och framåt. På Södertörns högskola möter du engagerade lärare som gillar att diskutera med sina studenter. Grupperna är oftast mindre vilket gör enklare för dig att skapa en personlig kontakt med lärarna.