Stolar och tidningsställ

Lär dig om sekularitetens moderna historia

Kurs

Idéhistorisk temakurs: Religionen och det sekulära

7.5 hp

Lär dig om religionens roll i samhället! Kursen är för dig som är intresserad av begreppet sekularitet och religionens inverkan på samhället. Du lär dig om sekulära värderingar och hur de sammankopplats med frihet och demokrati, men även förtryck och diskriminering. Under kursen läser du aktuella texter och forskning som på olika sätt lyfter sekularitetens moderna historia.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Allmänbildning inom kultur och historia Kunskaper inom idéhistoria är användbara i alla yrken som kräver förmågan att analysera text och att kunna sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv. Efter studierna kan du verka inom yrken som kulturarbetare, lärare, journalist, arkivarie och bibliotekarie. De kunskaper och den analysförmåga du får i studierna är användbara inom alla yrken, oavsett bransch eller yrkestitel. Du kan kombinera studier i idéhistoria med andra ämnen för att skapa goda arbetsmöjligheter. Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan, och är därför en god grund för många olika utbildningar. Studier i idéhistoria passar både dig som är helt på ny på högskolan och dig som redan läst kurser i andra ämnen. Läs om ämnets forskning
Diskutera och analysera sekularitetens moderna historia Kursen är för dig som vill få kunskap och verktyg för att förstå och bemöta människor med olika perspektiv på religion. Du lär dig om religionens inverkan och ökar din förståelse för det mångkulturella samhället. Under kursens gång lär du dig om religionens minskade inflytande och sekularism. Begreppet sekulär är kort förklarat ett synsätt där religionens samhällspåverkan bör minskas. Sekularisering har genom historien kännetecknats av modernitet och förnuft samt att religionens minskade inflytande länge har setts som ostoppbar. Idag är det inte lika självklart. Forskare talar idag om religionens återkomst. Du lär dig om sekulära värderingar och hur de sammankopplats med frihet och demokrati, men även förtryck och diskriminering. Under kursen läser du aktuella texter och forskning som på olika sätt lyfter sekularitetens moderna historia. Arbetssätt Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng och ges på halvfart. Du har cirka en föreläsning eller ett seminarium i veckan. Kursen innebär till större del läsning av litteratur på egen hand. Du uppmuntras att läsa litteraturen aktivt och ställa frågor om innehållet, gärna tillsammans med dina kurskamrater. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma. Du läser tillsammans med cirka tio till femton studenter.
Analysera nutiden med historiens idéer I en värld som består av idéer gör vi rätt i att ifrågasätta hur och när vissa idéer och föreställningar gick från att vara nya och kontroversiella till att bli självklarheter. Hur har de utvecklats över tid, och vad skulle krävas för att de blir kontroversiella igen? Att studera idéhistoria är en möjlighet att få perspektiv på idéer och antaganden som vi annars bara tar för givna. Du får möjlighet att förstå på djupet vad de betyder och pröva hur man kan tänka annorlunda. Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia, från antiken till idag. Särskilt fokus ligger på filosofins, vetenskapens och de politiska idéernas historia. När du studerar idéhistoria följer du idéer och föreställningar, och försöker förstå hur och varför de förändrats över tid. Du lär dig att snabbt överblicka, sammanfatta och analysera texter, tränar din förmåga att skriva och utvecklar ditt kritiska tänkande. Färdigheter du kommer ha användning av oavsett vad du ägnar dig åt senare. Föreställningar om människan, samhället och naturen står i centrum. Når vi kunskap genom våra sinnen eller genom vårt förnuft? Hur ska ett rättvist samhälle organiseras? Utmärks naturen av samspel mellan olika organismer eller av konkurrens? Som idéhistoriker utforskar du hur frågor om dessa ämnen besvarats och diskuterats från antiken och framåt. På Södertörns högskola möter du engagerade lärare som gillar att diskutera med sina studenter. Grupperna är oftast mindre vilket gör enklare för dig att skapa en personlig kontakt med lärarna.