Vad ingår?

Diskutera och analysera sekularitetens moderna historia

Kursen är för dig som vill få kunskap och verktyg för att förstå och bemöta människor med olika perspektiv på religion. Du lär dig om religionens inverkan och ökar din förståelse för det mångkulturella samhället.

Under kursens gång lär du dig om religionens minskade inflytande och sekularism. Begreppet sekulär är kort förklarat ett synsätt där religionens samhällspåverkan bör minskas. Sekularisering har genom historien kännetecknats av modernitet och förnuft samt att religionens minskade inflytande länge har setts som ostoppbar. Idag är det inte lika självklart. Forskare talar idag om religionens återkomst. Du lär dig om sekulära värderingar och hur de sammankopplats med frihet och demokrati, men även förtryck och diskriminering. Under kursen läser du aktuella texter och forskning som på olika sätt lyfter sekularitetens moderna historia.

Arbetssätt

Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng och ges på halvfart. Du har cirka en föreläsning eller ett seminarium i veckan. Kursen innebär till större del läsning av litteratur på egen hand. Du uppmuntras att läsa litteraturen aktivt och ställa frågor om innehållet, gärna tillsammans med dina kurskamrater.

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.

Du läser tillsammans med cirka tio till femton studenter.