Aula

Vetenskap som ett historiskt förankrat fenomen.

Kurs

Idéhistorisk temakurs: Vetenskapshistoria ur ett globalt perspektiv

7.5 hp

Är vetenskap och dess idéhistoria ett västerländskt fenomen? Vad upptäcks när vi undersöker vetenskapshistoria från ett mer globalt perspektiv? Kursen gör en vetenskapshistorisk världsturné och undersöker relationer mellan vetenskap och kolonialism, imperialism, krig och globalisering.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kulturhistorisk allmänbildning som du kan använda inom alla yrkesområden Kunskaper inom idéhistoria är användbara i alla yrken som kräver förmågan att analysera text och att kunna sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv. Efter studierna kan du verka inom yrken som kulturarbetare, lärare, journalist, arkivarie och bibliotekarie. De kunskaper och den analysförmåga du får i studierna är användbara inom alla yrken, oavsett bransch eller yrkestitel. Du kan kombinera studier i idéhistoria med andra ämnen för att skapa goda arbetsmöjligheter. Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan, och är därför en god grund för många olika utbildningar. Studier i idéhistoria passar både dig som är helt på ny på högskolan och dig som redan läst kurser i andra ämnen. Läs mer om ämnets forskning
Bredare perspektiv på vetenskapshistoria Kursen ger ett bredare perspektiv på vetenskapshistoria. Kursen fokuserar på hur vetenskaplig kunskap har förflyttat sig globalt, förändrats, omformats och anpassats till lokala kunskapsformer och förståelser av vetenskap. Det som gör kursen unik är att den tar upp vetenskap som identitetsskapande, att olika tiders vetenskap har påverkat både personer och samhällen. Kursen tar även upp vetenskap som ett historiskt förankrat fenomen. Kursen vänder sig till dig som tidigare studerat något humanistiskt ämne, men även om du läst en teknisk utbildning eller naturvetenskap. Under kursens gång tittar vi både på olika centrala verk inom vetenskapshistoria men även på skönlitteratur, tidningsartiklar, konst och musik för att sätta vetenskap i bredare historiska, kulturella och samhälleliga kontexter. Som student får du kunskap i hur vetenskap har formats och använts i samhälleliga debatter och diskussioner. Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten och skriftliga inlämningsuppgifter.
Utmana och ifrågasätt dagens normer genom historiska perspektiv I en värld som består av idéer gör vi rätt i att ifrågasätta hur och när vissa idéer och föreställningar gick från att vara nya och kontroversiella till att bli självklarheter. Hur har de utvecklats över tid, och vad skulle krävas för att de blir kontroversiella igen? Att studera idéhistoria är en möjlighet att få perspektiv på idéer och antaganden som vi annars bara tar för givna. Du får möjlighet att förstå på djupet vad de betyder och pröva hur man kan tänka annorlunda. Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia, från antiken till idag. Särskilt fokus ligger på filosofins, vetenskapens och de politiska idéernas historia. När du studerar idéhistoria följer du idéer och föreställningar, och försöker förstå hur och varför de förändrats över tid. Du lär dig att snabbt överblicka, sammanfatta och analysera texter, tränar din förmåga att skriva och utvecklar ditt kritiska tänkande. Färdigheter du kommer ha användning av oavsett vad du ägnar dig åt senare. Föreställningar om människan, samhället och naturen står i centrum. Når vi kunskap genom våra sinnen eller genom vårt förnuft? Hur ska ett rättvist samhälle organiseras? Utmärks naturen av samspel mellan olika organismer eller av konkurrens? Som idéhistoriker utforskar du hur frågor om dessa ämnen besvarats och diskuterats från antiken och framåt. På Södertörns högskola möter du engagerade lärare som gillar att diskutera med sina studenter. Grupperna är oftast mindre vilket gör enklare för dig att skapa en personlig kontakt med lärarna.