Vad ingår?

Bredare perspektiv på vetenskapshistoria

Kursen ger ett bredare perspektiv på vetenskapshistoria. Kursen fokuserar på hur vetenskaplig kunskap har förflyttat sig globalt, förändrats, omformats och anpassats till lokala kunskapsformer och förståelser av vetenskap.

Det som gör kursen unik är att den tar upp vetenskap som identitetsskapande, att olika tiders vetenskap har påverkat både personer och samhällen. Kursen tar även upp vetenskap som ett historiskt förankrat fenomen. Kursen vänder sig till dig som tidigare studerat något humanistiskt ämne, men även om du läst en teknisk utbildning eller naturvetenskap.

Under kursens gång tittar vi både på olika centrala verk inom vetenskapshistoria men även på skönlitteratur, tidningsartiklar, konst och musik för att sätta vetenskap i bredare historiska, kulturella och samhälleliga kontexter.

Som student får du kunskap i hur vetenskap har formats och använts i samhälleliga debatter och diskussioner.

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten och skriftliga inlämningsuppgifter.