Vad ingår?

Vad ingår?

I delkursen kommer vi att diskutera och analysera vilken betydelse förstörelse haft för olika samhällen och för dessa samhällens idé om det förflutna, nuet och framtiden. Vi börjar i den europeiska reformationen, gör ett antal historiska nedslag och följer historien fram till Islamiska statens förstörelse av världsarv i Syrien 2015.

I kursen tittar vi på specifika historiska händelser och detta syftar till att synliggöra att förstörelsen i olika sammanhang haft en framåtsyftande vision.

Arbetssätt

Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng och ges på halvfart. Du har cirka en föreläsning eller ett seminarium i veckan. Kursen innebär till större del läsning av litteratur på egen hand. Du uppmuntras att läsa litteraturen aktivt och ställa frågor om innehållet, gärna tillsammans med dina kurskamrater.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarieförberedelser i arbetsgrupper och seminarier.