Aula

Fördjupad förståelse för idrottsrörelsens juridiska förutsättningar

Kurs

Idrottsjuridik II

7.5 hp

Under Idrottsjuridik II utvecklar du din grundläggande kunskap om idrottens juridiska styrning och anpassning i ett modernt samhälle. Du lär dig om regleringen av verksamhetsutövandet och resurshantering samt får färdigheter i att tillämpa marknadsföringsrätt, konkurrensrätt, immaterialrätt och upphovsrättslig lagstiftning i idrottssammanhang.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Efterfrågad kunskap på ett område med många juridiska frågor Juridiska frågor inom idrotten är ofta komplexa, vilket kräver specialistkompetens. Idrottsjuridik är också ett brett område med många juridiska frågor som den enskilde idrottsutövaren, idrottsföreningen eller ett förbund har att ta ställning till. Efter kursen har du ökad förståelse och insikt i idrottsjuridiskt arbete. Efter studier i offentlig rätt har du kunskap och kompetens för ett yrkesliv med koppling till den statliga eller kommunala förvaltningen. Du är förberedd för en rad olika yrken och du har breda arbetsmöjligheter. Exempelvis kan du arbeta som handläggare på statliga och kommunala myndigheter eller som jurist på företag med många myndighetskontakter. Detta kan till exempel vara på tjänsteföretag, försäkringsbolag eller konsultbyråer. Din framtida arbetsplats kan vara som handläggare på Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Migrationsverket eller liknande. Du kan även arbeta som koordinator, utredare eller projektledare på organisationer eller privata företag, Du kan alltså arbeta inom både den privata och offentliga sektorn, och detta såväl i Sverige som internationellt. Vad gör tidigare studenter nu? Studenter som har studerat offentlig rätt jobbar inom en mängd olika yrken idag. Flertalet studenter jobbar idag som anställda inom den offentliga förvaltningen eller inom den privata sektorn på företag med omfattande myndighetskontakter. Andra arbetar med EU-projekt i Sverige och även i utlandet, exempelvis med Brexit i England. Läs om ämnets forskning
Utveckla din förståelse för juridikens betydelse inom idrottsrörelsen Kursen ger en specialiserad och bred beskrivning av hur idrottsliga och rättsliga regler förhåller sig till varandra och påverkar idrottsaktörernas rättigheter och skyldigheter. Idrottsjuridik II ger dig utökad kunskap om offentlig rätt och marknadsrätt inom både vinstdrivande och ideell idrottsverksamhet i Sverige och EU. Kursen fokuserar på den offentligrättsliga regleringen av verksamhetsutövandet och det juridiska perspektivet om resursmobilisering från den offentliga sektorn som innefattar regler för bidragssystem och statliga och kommunala garantier. Kursen omfattar också andra juridiska frågor som uppkommer med idrottsverksamhet. Du lär dig om bland annat marknadsföringsrätt, konkurrensrätt, immaterialrätt, varumärkesrätt, upphovsrätt och frågor angående medierätt och interneträttigheter. Kursen behandlar reglerna om personuppgifter och elektroniska anslagstavlor samt juridiken i samband med spelarövergångar och andra rättighetsfrågor. Arbetssätt Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng och ges på heltid, det innebär cirka sex till åtta timmar lärarledd studietid per vecka. Du studerar tillsammans med ungefär 45 andra studenter. Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar och seminarier men även gästföreläsningar. Utöver den lärarledda undervisningen kan grupparbeten och studiebesök förekomma.
Studera idrottsjuridiska frågor med fokus på den offentligrättsliga regleringen På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt. De båda huvudområdena fokuserar på frågor om företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Kursen tillhör huvudområdet Offentlig rätt. Offentlig rätt är för dig som vill arbeta med rättsliga frågor som är kopplade till EU eller mänskliga rättigheter. Samtliga kurser i offentlig rätt lägger stor vikt vid Europarättens påverkan på svensk rätt. Du får bland annat en spetskompetens inom EU-rätten. Efter studier har du kompetensen att arbeta med EU:s frågor såväl på nationell som på europeisk nivå. Du får bland annat kunskap om reglerna för maktutövning, vilket är när myndigheterna beslutar om olika tillstånd eller förbud. Inte minst lär du dig om de krav som europarätten ställer på myndigheterna i Sverige, när de handlägger ärenden eller fattar beslut. Fördelen med att studera offentlig rätt på Södertörns högskola är att det ger dig möjligheten att arbeta med EU:s frågor inom Sverige eller internationellt. Du kan även arbeta med frågor som är kopplade till mänskliga rättigheter både på myndigheter eller internationella organisationer.