Vad ingår?

Utveckla din förståelse för juridikens betydelse inom idrottsrörelsen

Kursen ger en specialiserad och bred beskrivning av hur idrottsliga och rättsliga regler förhåller sig till varandra och påverkar idrottsaktörernas rättigheter och skyldigheter. Idrottsjuridik II ger dig utökad kunskap om offentlig rätt och marknadsrätt inom både vinstdrivande och ideell idrottsverksamhet i Sverige och EU.

Kursen fokuserar på den offentligrättsliga regleringen av verksamhetsutövandet och det juridiska perspektivet om resursmobilisering från den offentliga sektorn som innefattar regler för bidragssystem och statliga och kommunala garantier. Kursen omfattar också andra juridiska frågor som uppkommer med idrottsverksamhet. Du lär dig om bland annat marknadsföringsrätt, konkurrensrätt, immaterialrätt, varumärkesrätt, upphovsrätt och frågor angående medierätt och interneträttigheter. Kursen behandlar reglerna om personuppgifter och elektroniska anslagstavlor samt juridiken i samband med spelarövergångar och andra rättighetsfrågor.

Arbetssätt

Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng och ges på heltid, det innebär cirka sex till åtta timmar lärarledd studietid per vecka. Du studerar tillsammans med ungefär 45 andra studenter. Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar och seminarier men även gästföreläsningar. Utöver den lärarledda undervisningen kan grupparbeten och studiebesök förekomma.