Vad ingår?

Introduktion till immaterialrätt

Kursen behandlar immaterialrättens huvudsakliga områden, främst patent- och bruksmodeller, formgivningsskydd, varumärkesskydd, upphovsrätt, firmarätt och mönsterskydd. Kursen vänder sig till dig med juridiskt intresse men också du som läser andra ämnen och vill få viss juridisk kunskap om immaterialrätten.

Arbetssätt

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, både gruppvis och individuellt, även gästföreläsningar och studiebesök förekommer. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier.

Kursen antar cirka 45 studenter per termin. Gruppuppgifterna görs av mindre grupper om cirka fyra till fem personer.