Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Industriell Organisation

Behörighetskrav:

Nationalekonomi A, 30 högskolepoäng samt gymnasiekurs Engelska B eller motsvarande

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng