Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Vad ingår?

Determining price and quantity in a market economy

This Bachelor’s level course will give you the tools to describe basic concepts about markets with market power, including the concept of equilibrium and how prices and quantities (production/consumption) are determined in a market economy. The course also examines how market structures affect the allocation of societal resources and how incomplete information can lead to suboptimal outcomes.

The course is lecture-based and has a written examination