Vad ingår?

Fördjupa dina kunskaper genom praktiska moment

Under B-kursen i Informatik bygger du vidare dina kunskaper från A-kursen. Du fördjupar dina kunskaper inom digitalisering för turismbranschen samt lär dig om dess påverkan på tjänster, företag och samhälle. Kursen består av fyra delkurser:

  • Verksamhetsutveckling och digitalisering
  • Digital innovation
  • Business intelligence
  • Branschfördjupning: E-turism

I den första delkursen studerar du teorier om organisationer, verksamhetsprocesser och verksamhetssystem. Här ingår även praktiska moment kring databaser och affärssystem. Därefter läser du Digital innovation där du studerar hur innovationer som är baserade på IT och digitalisering kan användas vid affärsutveckling. Under delkursen lär du dig om samspelet mellan teknologisk utveckling, marknadsutveckling och digital tjänsteinnovation. Här ingår även praktiska moment med ny teknik.

Under den tredje delkursen, Business intelligence, fördjupar du din kunskap om beslutstödssystem och dess användning för företag och verksamheter. Du introduceras även för nya trender inom exempelvis AI (artificial intelligence) och maskininlärning. Du testar även på relationsdatabaser och visuella rapporteringsverktyg.

I den sista delkursen, Branschfördjupning: E-turism, lär du dig om hur digitalisering och digital affärsutveckling skapar möjligheter och utmaningar för turismbranschen. Du arbetar med utgångspunkt från vetenskapliga teorier inom E-turism och hur dessa kan användas praktiskt.

Arbetssätt

Den lärarledda tiden varierar under kursens gång och varvas mellan moment där du behöver vara på plats och exempelvis grupparbeten och eget arbete som du genomför självständigt. Under kursen blandas teori med praktik. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och du examineras bland annat genom inlämningsuppgifter och tentamen. Vissa moment är det obligatorisk närvaro på. Utöver det förekommer praktiska moment som workshops och tech-briefs.

Under kursen förekommer gästföreläsningar och fältstudier. Cirka 15-20 studenter antas fristående varje vår. Du läser tillsammans med kandidatprogrammet Management med IT. Totalt är det en grupp om cirka 50-60 studenter.