Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

International Relations A

Behörighetskrav:

General entry requirements and basic level social sciences (equivalent of Swedish course Social Sciences 1b / 1a1 och 1a2) (Specific entry requirements A6) and English B/English 6.

Urval:

1/3 on the basis of upper secondary school grades, 1/3 on the basis of the Swedish University Aptitude Test, 1/3 on the basis of previous university credits (Max. 165 credits may be taken into account)