Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

What's included?

Exercises in English grammar, writing and oral communication

This course is built up around teaching and exercises in English grammatical theory, oral communication, presentation techniques and academic writing. You will study the rules and conventions of English grammar, vocabulary and syntax, as well as writing short essays and correct summaries of academic articles, which are evaluated on the basis of their linguistic precision, structure and argumentation. You will discuss strategies for communication in multilingual contexts and practise participating in academic discussions, as well as preparing for and deliver an academic oral presentation. One aim of the course is to help you identify your own linguistic difficulties and judge your need for continued study.

Course design

Teaching is conducted through lectures and seminars, and all teaching and course materials/literature is in English. The course is examined through active participation in seminars and the continuous assessment of written assignments, as well as an oral presentation.