Del av träbänk med grön gräsmatta.

Granska politiska tal på plats under Järvaveckan!

Kurs

Järvaveckan som retorisk arena

7.5 hp

ST2019 / VT2020

50%

Campus

Vässa dina kunskaper i retorikvetenskap! Kursen är för dig som vill utveckla din förmåga att analysera politiska tal. Du får studera politiska partiers och intresseorganisationers opinionsbildande verksamhet, delvis på plats under Järvaveckan. Du får även problematisera Järvaveckan som politisk arena och studera interaktionen mellan olika aktörer och intressegrupper.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.