Vad ingår?

Granska politiska tal och undersök opinionsbildande kampanjer

Inom ramen för Järvaveckan studerar du politiska partier och intresseorganisationers opinionsbildande verksamhet. Du undersöker även utvalda politiska tal.

Under kursen problematiserar du Järvaveckan som politisk arena genom att, delvis på plats på Järvafältet, studera interaktionen mellan olika aktörer och intressegrupper. Det kan exempelvis vara mötet mellan politiker och medborgare. Vidare undersöker du och kommenterar politiska partiers och intresseorganisationers opinionsbildning samt hur opinionsbildande kampanjer planeras och genomförs.

Du studerar kommunikations- och retorikvetenskaplig teori och analysmetod samt en orientering om partier och ideologier. Delar av kursen håller till på Järvafältet. Jämförande analyser av den opinionsbildning i Almedalen som förmedlas via medier ingår också.

Arbetssätt

Undervisningen sker dels i form av föreläsningar och seminarier, dels i form av praktiska moment under Järvaveckan. Du examineras bland annat genom skriftliga uppgifter samt obligatoriskt deltagande under seminarier.