Vad ingår?

Tillämpa dina kunskaper i praktiskt arbete

Under kursen genomför du 18 veckor praktik vid en redaktionell arbetsplats. Du utför journalistiskt arbete under handledning på den arbetsplats du väljer.

I kursen ingår även obligatoriska träffar vid Södertörns högskola. Under undervisningstillfällena får du möjlighet att diskutera praktiken samt relationen mellan akademiska studier och arbetsliv. I kursens avslutande moment får du reflektera över din genomförda praktik.

Det är du själv som ansvarar över att ordna praktikplats i god tid före kursstart. Detta i stöd med högskolan.

Arbetssätt

Kursen innefattar två veckor som är förlagda på Södertörns högskola, den första och sista veckan på kursen, samt en obligatorisk träff i mitten av praktikperioden. Den inledande och avslutande veckan innehåller en variation av föreläsningar och seminarier.

Ansökan

Vill du läsa kursen som fristående, söker du via antagning.se 15/3 - 15/4. Sedan behöver du senast 28/5 lämna praktikplan. För frågor, kontakta journalistik@sh.se.

Använd ordinarie ansökningsblankett som du finner nedan på denna sida och lämna den vid ME3 praktiklåda. Annars skickar du via adressen nedan.

Du ska senast vid kursstart 2 september 2019 visa dig behörig på kursen.

Inför praktiken Pdf, 215.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Praktikplats blankett Pdf, 332.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Södertörns högskola
Institutionen för samhällsvetenskaper
Journalistik
141 89 Huddinge

Märk kuvertet "Journalistisk praktik"!