Tillämpa dina journalistiska kunskaper i praktiskt arbete

Kurs

Journalistisk praktik

30 hp

HT2019 / VT2020

100%

Campus

Genom kursen får du skaffa dig praktisk erfarenhet av journalistiskt arbete. Du får möjlighet att använda dina journalistiska kunskaper och färdigheter samt reflektera över journalistens arbetsplats och roll. Syftet är att du genom 18 veckor på en redaktionell arbetsplats, får utvecklas i din roll som journalist. Praktiken kan genomföras antingen i Sverige eller utomlands.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.