Vad ingår?

Förstå vår egen tid och vår egen historicitet

Genom Kollontajs kritik av ett borgerligt kärleksideal som relaterar sexualitet till ägande belyser vi hur en jämlikhetssträvan har varit bärande för framväxten av 1900-talets demokratitänkande, men också hur denna strävan på inga sätt kan ses som en linjär historia. Ett mål med kursen är därför att få en djupare förståelse för hur sexualitet och kärlek framträder som politiska fenomen och hur föreställningar om dessa fenomen aktiveras inom en nutida nykonservativ sexualpolitik. Utöver att få grundläggande kunskaper om Kollontajs politiska tänkande så ger kursen därmed en införing i ett centralt politiskt tema och verktyg till att förstå vår egen tid och vår egen historicitet.

Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng och ges på halvfart. Du har cirka en föreläsning eller ett seminarium i veckan. Kursen innebär till större del läsning av litteratur på egen hand. Du uppmuntras att läsa litteraturen aktivt och ställa frågor om innehållet, gärna tillsammans med dina kurskamrater. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.