Aula

Frontgestalter i en vetenskaplig skolbildning.

Kurs

Klassikerläsning: Ruth Benedict och Margaret Mead

7.5 hp

Höst

50%

Campus

Under mellankrigstiden blev Margaret Mead och Ruth Benedict frontgestalter som utmanade sin tids dominerande människosyn, särskilt föreställningarna om ”ras”. Vi undersöker bland annat det som skänkte de båda professorerna deras roller som offentliga intellektuella med kändisstatus och som två av de första kvinnonamnen i en konventionell idéhistorisk kanon av män.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kulturhistorisk allmänbildning som du kan använda inom alla yrkesområden Kunskaper inom idéhistoria är användbara i alla yrken som kräver förmågan att analysera text och att kunna sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv. Efter studierna kan du verka inom yrken som kulturarbetare, lärare, journalist, arkivarie och bibliotekarie. De kunskaper och den analysförmåga du får i studierna är användbara inom alla yrken, oavsett bransch eller yrkestitel. Du kan kombinera studier i idéhistoria med andra ämnen för att skapa goda arbetsmöjligheter. Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan, och är därför en god grund för många olika utbildningar. Studier i idéhistoria passar både dig som är helt på ny på högskolan och dig som redan läst kurser i andra ämnen. Läs om ämnets forskning
Klassikerläsning: Ruth Benedict och Margaret Mead Kursen berör ett mycket brett spektrum av aktuella frågor om exempelvis människosyn, koloniala relationer (särskilt relationer med skriftlösa folkgrupper), rasism och antirasism, feminism, sexualitet, kvinnor i idéhistorien och vetenskapsvärlden, samt samhällsvetenskapernas historia och plats i den offentliga debatten. Dessutom belyser kursen viktiga teman i modern amerikansk historia. Med utgångspunkt i epokgörande verk från 1928 och 1934 utforskar vi det slags kulturrelativism som gjorde ”primitiva” folks unika kulturmönster till kritiska speglar av den västerländska moderniteten och till verktyg för att problematisera till synes givna antaganden om t.ex. kön, sexualitet och uppfostran. Som student får du en historisk förståelse av frågornas komplexitet, möjligheter och utmaningar - och utmanande exempel som tvingar dig att tänka igenom relevanta frågor på djupet. Kursen äger hög grad av aktualitet genom de senaste årens händelser i USA, där frågor om "ras", relationen mellan olika etniskt-kulturella grupper, och frågor om traditionella respektive urbant moderna levnadssätt, exempelvis avseende kön och sexualitet, ständigt tematiseras i de politiska och sociala konflikter som ofta beskrivs i termer av "culture wars".
Utmana och ifrågasätt dagens normer genom historiska perspektiv I en värld som består av idéer gör vi rätt i att ifrågasätta hur och när vissa idéer och föreställningar gick från att vara nya och kontroversiella till att bli självklarheter. Hur har de utvecklats över tid, och vad skulle krävas för att de blir kontroversiella igen? Att studera idéhistoria är en möjlighet att få perspektiv på idéer och antaganden som vi annars bara tar för givna. Du får möjlighet att förstå på djupet vad de betyder och pröva hur man kan tänka annorlunda. Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia, från antiken till idag. Särskilt fokus ligger på filosofins, vetenskapens och de politiska idéernas historia. När du studerar idéhistoria följer du idéer och föreställningar, och försöker förstå hur och varför de förändrats över tid. Du lär dig att snabbt överblicka, sammanfatta och analysera texter, tränar din förmåga att skriva och utvecklar ditt kritiska tänkande. Färdigheter du kommer ha användning av oavsett vad du ägnar dig åt senare. Föreställningar om människan, samhället och naturen står i centrum. Når vi kunskap genom våra sinnen eller genom vårt förnuft? Hur ska ett rättvist samhälle organiseras? Utmärks naturen av samspel mellan olika organismer eller av konkurrens? Som idéhistoriker utforskar du hur frågor om dessa ämnen besvarats och diskuterats från antiken och framåt. På Södertörns högskola möter du engagerade lärare som gillar att diskutera med sina studenter. Grupperna är oftast mindre vilket gör enklare för dig att skapa en personlig kontakt med lärarna.