Vad ingår?

Vad ingår?

Kursen berör ett mycket brett spektrum av aktuella frågor om exempelvis människosyn, koloniala relationer (särskilt relationer med skriftlösa folkgrupper), rasism och antirasism, feminism, sexualitet, kvinnor i idéhistorien och vetenskapsvärlden, samt samhällsvetenskapernas historia och plats i den offentliga debatten. Dessutom belyser kursen viktiga teman i modern amerikansk historia. Med utgångspunkt i epokgörande verk från 1928 och 1934 utforskar vi det slags kulturrelativism som gjorde ”primitiva” folks unika kulturmönster till kritiska speglar av den västerländska moderniteten och till verktyg för att problematisera till synes givna antaganden om t.ex. kön, sexualitet och uppfostran.

Som student får du en historisk förståelse av frågornas komplexitet, möjligheter och utmaningar - och utmanande exempel som tvingar dig att tänka igenom relevanta frågor på djupet.

Kursen äger hög grad av aktualitet genom de senaste årens händelser i USA, där frågor om "ras", relationen mellan olika etniskt-kulturella grupper, och frågor om traditionella respektive urbant moderna levnadssätt, exempelvis avseende kön och sexualitet, ständigt tematiseras i de politiska och sociala konflikter som ofta beskrivs i termer av "culture wars".