Spåra nationstänkandets historiska rötter genom flera verk

Kurs

Klassikerläsning: Svenskhet, etniska krig och globalisering: nationalism i ett historiskt perspektiv

7.5 hp

Höst

50%

Campus

Är du intresserad av att studera historien kring en av vår tids dominerande frågeställningar? Under kursen får du spåra nationstänkandets historiska rötter genom ett urval av centrala texter. Kursen fokuserar på tre typer av nationalism - svenskhet, etniska krig och globalisering.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kulturhistorisk allmänbildning som du kan använda inom alla yrkesområden Kunskaper inom idéhistoria är användbara i alla yrken som kräver förmågan att analysera text och att kunna sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv. Efter studierna kan du verka inom yrken som kulturarbetare, lärare, journalist, arkivarie och bibliotekarie. De kunskaper och den analysförmåga du får i studierna är användbara inom alla yrken, oavsett bransch eller yrkestitel. Du kan kombinera studier i idéhistoria med andra ämnen för att skapa goda arbetsmöjligheter. Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan, och är därför en god grund för många olika utbildningar. Studier i idéhistoria passar både dig som är helt på ny på högskolan och dig som redan läst kurser i andra ämnen. Läs om ämnets forskning
Studera centrala texter om nationalism med ett historiskt perspektiv Genom ett urval av texter kopplat till historiska händelser får du studera tre typer av nationalism ur ett historiskt perspektiv - svenskhet, etniska krig och globalisering. Genom texterna tar vi oss, under kursen, an historien kring en av vår tids dominerande frågeställningar. En bit in på 2000-talet är nationalismen på frammarsch runt om i världen. Det blir inte minst tydligt genom högerextrema och populistiska partiers framgångar. Under kursen kommer du spåra nationstänkandets historiska rötter. Kursen fokuserar på den medborgerliga tradition som växte fram ur den franska revolution och den kulturella traditionen som etablerades under den tyska romantiken. Svenskhet undersöks genom den nationella uppmarschen i Sverige kring 1900 och du får analysera allt från lyrik, utställningar, monument och måleri. Du studerar den etniska idén och etnisk identitet med utgångspunkt i inbördeskrigen i Jugoslavien under 1990-talet. Genom globaliseringsdebatten kring 2000 får du också undersöka en debatt som tog en helt annan riktning efter att tvillingtornen kollapsade 2001. Arbetssätt Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng och ges på halvfart. Du har cirka en föreläsning eller seminarium i veckan. Kursen innebär till större del läsning av litteratur på egen hand. Högskolan uppmuntrar dig att läsa litteraturen aktivt och ställa frågor om innehållet, gärna tillsammans med dina kurskamrater. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.
Utmana och ifrågasätt dagens normer genom historiska perspektiv I en värld som består av idéer gör vi rätt i att ifrågasätta hur och när vissa idéer och föreställningar gick från att vara nya och kontroversiella till att bli självklarheter. Hur har de utvecklats över tid, och vad skulle krävas för att de blir kontroversiella igen? Att studera idéhistoria är en möjlighet att få perspektiv på idéer och antaganden som vi annars bara tar för givna. Du får möjlighet att förstå på djupet vad de betyder och pröva hur man kan tänka annorlunda. Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia, från antiken till idag. Särskilt fokus ligger på filosofins, vetenskapens och de politiska idéernas historia. När du studerar idéhistoria följer du idéer och föreställningar, och försöker förstå hur och varför de förändrats över tid. Du lär dig att snabbt överblicka, sammanfatta och analysera texter, tränar din förmåga att skriva och utvecklar ditt kritiska tänkande. Färdigheter du kommer ha användning av oavsett vad du ägnar dig åt senare. Föreställningar om människan, samhället och naturen står i centrum. Når vi kunskap genom våra sinnen eller genom vårt förnuft? Hur ska ett rättvist samhälle organiseras? Utmärks naturen av samspel mellan olika organismer eller av konkurrens? Som idéhistoriker utforskar du hur frågor om dessa ämnen besvarats och diskuterats från antiken och framåt. På Södertörns högskola möter du engagerade lärare som gillar att diskutera med sina studenter. Grupperna är oftast mindre vilket gör enklare för dig att skapa en personlig kontakt med lärarna.