Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Klassikerläsning: Svenskhet, etniska krig och globalisering: nationalism i ett historiskt perspektiv

Behörighetskrav:

30 högskolepoäng inom humaniora eller samhällsvetenskap

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng