Vad ingår?

Vad ingår?

Kursen syftar till att ge dig som student ett historiskt och historiserande perspektiv på hur vårt eget samhälle är inrättat och hur olika aktörer på det politiska fältet idag diskuterar (eller inte diskuterar) hur vi kan skapa det goda samhället. Kursen erbjuder också verktyg kring hur det är möjligt att gå i närkamp med en klassisk idéhistorisk text och ger olika verktyg för att analysera texter, en färdighet som är tillämplig i alla yrkessammanhang som på ett eller annat sätt sysslar med texthantering.

Kursen ges på halvfart och består av föreläsningar, seminarier, diskussioner i mindre grupper, presentationer i grupp och enskilt.