Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Utforma egna kommunikativa strategier och kommunikationsmaterial

Du får arbeta teoretiskt och praktiskt med kommunikation som begrepp och som praktik. Kursen utgår från grundläggande teoretiska kommunikationsmodeller och föreställningar om kommunikation i olika samhällsområden. Till exempel inom reklam- och kommunikation, opinionsbildning och undervisning. Utifrån dessa modeller och föreställningar diskuterar du kommunikationens olika områden. Du får möjlighet att fördjupa din förståelse av, och diskutera grunderna för, synen på kommunikation inom olika sektorer.

Under kursen får du genomföra egna analyser av olika kommunikationssituationer. Du får även skapa egna kommunikativa strategier för kommunikativa upplägg. Du lär dig planera, producera och presentera ett kommunikativt upplägg. Detta genom att välja en kommunikationsåtgärd, författa en kampanjplan och producera det tekniska underlaget. Du presenterar också en kalkyl kring utfall och effekt av den kommunikationsåtgärd du valde.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, analyser och praktiska övningar. Du examineras genom en skriftlig hemtentamen, olika produktionsuppgifter samt aktivt deltagande på seminarier.

Kursen ingår i Medievetarprogrammet men kan också läsas fristående.