Vad ingår?

Fördjupade kunskaper genom ett självständigt vetenskaplig arbete

Komparativ offentlig rätt består av två delkurser: Teori och metod samt uppsats. I den första delkursen lär du dig om några utvalda länders konstitutioner och förvaltningsförfaranden. Du studerar även teorier och metoder kring jämförandet av rättsinstitut i de olika länderna.

I den andra delkursen skriver du ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en uppsats. Uppsatsen ska behandla ett offentligrättsligt ämne ur ett komparativrättsligt perspektiv.

Arbetssätt

Kursen innehåller cirka sex till åtta timmar lärarledd tid i veckan. De vanligaste undervisningsformerna är föreläsningar, seminarier och handledning. Studiebesök och gästföreläsningar förekommer i kursen. Du examineras i den först delkursen genom en skriftlig salstentamen, aktivt seminariedeltagande, presentationer och inlämningsuppgifter. I uppsatskursen examineras du genom författande av en uppsats, opponering på en annan students uppsats samt aktivt seminariedeltagande.

Du läser tillsammans med cirka 60 andra studenter.