Södertörns högskola_moas båge

Kulturens plats i samhället

Kurs

Konst och kultur i samhället

30 hp

Höst

100%

Campus

På denna kurs får du insikter om kulturella och kreativa branscher ur både ett estetiskt och ett samhällsperspektiv. Du lär dig om hur kulturen finansieras, om kulturpolitik, om konstvärldar och estetik, samt att förmedla och kommunicera kultur och främja delaktighet och lika villkor. Genom läsning, dialog och essäistiskt skrivande utvecklar du kritisk reflektion kring frågor som makt, demokrati och mångfald.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Tvärvetenskaplig syn på konst och kultur i samhället Kursen beskriver kulturfältet ur ett både estetiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Den kombinerar ämnesområden som estetik, kommunikation, ekonomi och idéhistoria. Under kursen analyserar vi kulturpolitik och kulturekonomi och olika konstformer i ett samtida och historiskt perspektiv. Tillsammans med grundläggande kommunikativ teori med praktiska övningar ger kursen också kunskap om förmedlingens betydelse för en kritisk reflektion inom kulturområdet. Arbetssätt Kursen består av fyra delkurser: Kulturpolitik och kulturekonomi; Konstvärldar; Kommunikation, kritik och förmedling; Kritiska perspektiv I. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Under de olika delkurserna examineras du genom skriftliga hemtentamina, inlämningsuppgifter, grupparbete, samt en muntlig presentation.