Runda träpallar.

Bred grund i konstvetenskap med moderna perspektiv

Kurs

Konstvetenskap A

30 hp

Höst

100%

Campus / Distans

Är du intresserad av konst, bild och visuella fenomen? Konstvetenskap A ger dig en bred introduktion till samtida och historiska bildkulturer. Du får studera gamla och nyare verk, både genom teoretiska och praktiska moment. Du får genomgående diskutera kursens innehåll ur mångkulturella perspektiv samt genus- och klassaspekter.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta inom konst- och kultursektorn eller studera vidare på avancerad nivå Efter kursen har du grundläggande kunskaper i konstvetenskap vilket ger dig en bra start inför fortsatta högskolestudier inom ämnet. Du har även en bred konstvetenskaplig grund för arbete med inriktning mot bild, konsthistoria eller visuell gestaltning. Efter studier i konstvetenskap är du förberedd för arbete inom konst- och kultursektorn. Exempel på arbetsplatser är olika museer, konsthallar, gallerier eller bildkonstinstitutioner. Andra yrkesmöjligheter är att rikta in sig mot skrivande, konstkritik, förlagsverksamhet eller arbeta som curator för konstutställningar. Du kan kombinera studier i konstvetenskap med studier i andra ämnen för att bredda din kompetens. Du kan även välja att studera vidare på avancerad nivå för att sedan söka forskarutbildning och arbeta med forskning eller som lärare på högskolenivå. Efter studier i konstvetenskap har du goda kunskaper i akademiskt skrivande. Du har tränat upp en kritisk analysförmåga och erfarenhet av kritiskt läsande samt granskande av avancerad forskningslitteratur. Du har haft övning i att snabbt författa och strukturera text, såväl som att hantera källor och vetenskaplig formalia. Utanför yrkeslivet har du glädje av dina kunskaper om människans bildskapande, historiskt och nutid. Du har kunskap och förmåga att hänga med i den estetiska debatten i stort, genom din kritiska förmåga att tolka både text och bild. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter har i huvudsak gått vidare längs två vägar. En del mot högre akademiska studier, på master och forskarnivå. En del mot arbete inom konst- och kultursektorn. Tidigare studenter arbetar idag i olika roller inom konst- och kulturvärlden. Bland annat på gallerier, museer, konsthallar och andra kulturinstitutioner. Andra arbetar som konstkritiker eller på förlag. Läs om ämnets forskning
Utveckla kunskaper i bildtolkning och konstteori Konstvetenskap A ger dig en bred orientering i samtida och historiska bildkulturer. Du utvecklar grundläggande kunskaper i bildtolkning och konstteori. Kursen berör teman som klassisk konsthistoria och visuella produkter som design och formgivning, fotografi, reklam och bild. Kursen är tematisk upplagd. Delkurserna omfattar bland annat konsthistoria som vetenskap, bildbegreppet, visuell kultur, bildtolkning och konstarter. Under kursen utvecklar du ditt kritiska tänkande. Du får träna din analysförmåga av avancerad text samt bilder av flera olika slag. Allt från estetiska konstbilder till tekniska, kommersiella, politiska och religiösa bilder av en annan karaktär. Innehållet berör viktiga samhällsfrågor kring bland annat jämställdhet. Du får genom normkreativa sätt undersöka vem som får synas, verka och utöva ett erkänt konstnärskap. Arbetssätt Kursen ges på heltid och går att läsa både på högskolan och distans. Undervisningen på högskolan sker i form av föreläsningar som varvas med seminarier, studiebesök och skrivövningar. Läser du kursen distans får du löpande uppgifter via en kursplattform. Det kan vara texter att analysera, diskussioner och skrivuppgifter. När du läser kursen på distans är studietiden flexibel och går att kombinera med annan sysselsättning vid sidan om. Men kursen innebär fortfarande studier på heltid. Kursen innehåller minst en gästföreläsning per delkurs med yrkesverksamma inom kulturområdet. Det finns även tillfällen för andra kontakter med yrkeslivet. Om du studerar på högskolan läser du kursen tillsammans med cirka 35-40 andra studenter. Ni delas in i två grupper inför seminarier.
Har du ett intresse för konst, bilder och visuella fenomen? Konstvetenskap A vänder sig till dig som har ett intresse för konst, bilder och visuella fenomen. Syftet med kursen är att du ska få en bred orientering i samtida och historiska bildkulturer, samt grundläggande kunskaper i bildtolkning och konstteori. Du lär dig bland annat analysera allt ifrån reklambilder till mästerverk, såväl som installationer och street art. På Södertörns högskola integreras ämnet konstvetenskap med mångkulturella perspektiv samt genus- och klassaspekter. Du får djupdyka i konstens historia såväl som att granska konst ur ett nutida och modernt perspektiv. Ämnet bygger på en teoretisk grund, vilket ger dig en stark kompetens när det kommer till modern och samtida konstvetenskap. Teoretiska moment varvas med praktiska moment. Genom studier i konstvetenskap får du arbeta med olika temaområden kopplat till begrepp, berättelser, frågor och metoder. Klassisk konsthistoria sammanförs med visuella kulturstudier. Det inkluderar allt från konstverk till massbilder, arkitektur och design. Ämnet konstvetenskap interagerar med flera externa aktörer. Genom möten med yrkesverksamma inom konst- och kulturområdet får du under studierna en bred insikt i branschen. Du möter bland annat konstnärer, experter och museichefer.