Vad ingår?

Utveckla kunskaper i bildtolkning och konstteori

Konstvetenskap A ger dig en bred orientering i samtida och historiska bildkulturer. Du utvecklar grundläggande kunskaper i bildtolkning och konstteori. Kursen berör teman som klassisk konsthistoria och visuella produkter som design och formgivning, fotografi, reklam och bild.

Kursen är tematisk upplagd. Delkurserna omfattar bland annat konsthistoria som vetenskap, bildbegreppet, visuell kultur, bildtolkning och konstarter.

Under kursen utvecklar du ditt kritiska tänkande. Du får träna din analysförmåga av avancerad text samt bilder av flera olika slag. Allt från estetiska konstbilder till tekniska, kommersiella, politiska och religiösa bilder av en annan karaktär. Innehållet berör viktiga samhällsfrågor kring bland annat jämställdhet. Du får genom normkreativa sätt undersöka vem som får synas, verka och utöva ett erkänt konstnärskap.

Arbetssätt

Kursen ges på heltid och går att läsa både på högskolan och distans. Undervisningen på högskolan sker i form av föreläsningar som varvas med seminarier, studiebesök och skrivövningar.

Läser du kursen distans får du löpande uppgifter via en kursplattform. Det kan vara texter att analysera, diskussioner och skrivuppgifter. När du läser kursen på distans är studietiden flexibel och går att kombinera med annan sysselsättning vid sidan om. Men kursen innebär fortfarande studier på heltid.

Kursen innehåller minst en gästföreläsning per delkurs med yrkesverksamma inom kulturområdet. Det finns även tillfällen för andra kontakter med yrkeslivet.

Om du studerar på högskolan läser du kursen tillsammans med cirka 35-40 andra studenter. Ni delas in i två grupper inför seminarier.