Varför ämnet?

Har du ett intresse för konst, bilder och visuella fenomen?

Konstvetenskap A vänder sig till dig som har ett intresse för konst, bilder och visuella fenomen. Syftet med kursen är att du ska få en bred orientering i samtida och historiska bildkulturer, samt grundläggande kunskaper i bildtolkning och konstteori. Du lär dig bland annat analysera allt ifrån reklambilder till mästerverk, såväl som installationer och street art.

På Södertörns högskola integreras ämnet konstvetenskap med mångkulturella perspektiv samt genus- och klassaspekter. Du får djupdyka i konstens historia såväl som att granska konst ur ett nutida och modernt perspektiv. Ämnet bygger på en teoretisk grund, vilket ger dig en stark kompetens när det kommer till modern och samtida konstvetenskap. Teoretiska moment varvas med praktiska moment.

Genom studier i konstvetenskap får du arbeta med olika temaområden kopplat till begrepp, berättelser, frågor och metoder. Klassisk konsthistoria sammanförs med visuella kulturstudier. Det inkluderar allt från konstverk till massbilder, arkitektur och design.

Ämnet konstvetenskap interagerar med flera externa aktörer. Genom möten med yrkesverksamma inom konst- och kulturområdet får du under studierna en bred insikt i branschen. Du möter bland annat konstnärer, experter och museichefer.