Vad ingår?

Utforska din egna röst, språk och berättande

Kursen består av fem delkurser. Under den första delkursen utforskar du din egen skrivprocess och börjar bygga upp en egen textbank med egna texter. Under den andra delkursen får du undersöka ett par författares skrivprocess och diskutera deras olika syn på sitt skrivande. Den tredje delkursen handlar om novellen, dess form och möjligheter. Den fjärde delkursen ger dig en introduktion till olika metoder för textanalys, och du får fördjupa din förmåga att tala om egna och andras texter. Den femte och sista delkursen fokuserar tre populära genrer: deckare, romance och skräck. Du får pröva ett par dramaturgiska metoder och övar på att planera ett helt bokprojekt.

Arbetssätt

Kursen innehåller cirka fyra till sex timmar lärarledd undervisning per vecka. Undervisningen sker i form av seminarier, textsamtal och texthandledning. Du examineras genom skriftliga uppgifter och aktivt deltagande.

Under kursen får du dessutom ta del av gästföreläsningar med olika författare. Du studerar tillsammans med ungefär 25 andra studenter. Ni delas in i mindre grupper för att ge varandra respons på texterna och för att samarbeta kring vissa uppgifter.