Vad ingår?

Fem delkurser som ger dig verktyg att utveckla ditt kreativa skrivande

Genom varierade skrivövningar får du bekanta dig med olika genrer och dess uttryckssätt. Bland annat berörs genrer som fanfiction, självbiografi och biografi. Kursen innehåller även moment där du får leda skrivprojekt tillsammans med andra. Genom återkommande responsarbete får du samtidigt övning i att ge konstruktiv kritik såväl som att få konstruktiv kritik.

Kursen består av fem delkurser. Delvis läser du delkurserna parallellt under terminen. Den första handlar om fanfiction och andra typer av litteratur som utvecklats kring internetbaserade skrivgemenskaper. Under den andra delkursen får du utforska olika tekniker för att arbeta med historiska eller nutida dokumentärt material. Under den tredje delkursen får du utveckla din förmåga att delta i gemensamt arbete kring egna och andras texter.

Den fjärde delkursen ger dig insikt i hur skrivande hänger ihop med reflektion och tänkande, och har ett särskilt fokus på essägenren. Under den sista delkursen genomför du ett eget självständigt skrivprojekt. Det egna skrivprojektet inkluderar både reflektion över dina egna texter i relation till andra texter och ur ett bredare samhällsperspektiv.

Arbetssätt

Under kursen har du cirka fyra till sex timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen sker i form av seminarier, textsamtal och texthandledning. Du examineras genom olika skriftliga uppgifter. Under kursen förekommer även föreläsningar av olika författare.

Du studerar tillsammans med en grupp om 20 personer. Ni delas in i mindre grupper för responsarbete och samarbete kring olika uppgifter.