Aula

Datavisualiseringar ur olika perspektiv

Kurs

Kritisk visualisering av data

7.5 hp

Höst

50%

Campus

Kursen ger dig kunskaper om teorier och metoder inom datavisualisering med särskilt fokus på kritiska och gestaltningsmässiga förhållningssätt. Kursen knyter samman teori och praktik genom praktiska designövningar och reflektion utifrån aktuell litteratur inom området.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.