Nya perspektiv på historia och makt

Kurs

Kritiska romska studier: Emancipatoriska perspektiv på romska frågor I

7.5 hp

Vår

50%

Distans

Denna distanskurs erbjuder ett kritiskt förhållningssätt till romska studier, ifrågasätter maktstrukturer och etablerade sanningar. Den täcker ämnen som identitet, representation, antiziganism och feminism och tillhandahålls i samarbete mellan Södertörns högskola och European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC).

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.