Aula

Nya perspektiv på historia och makt

Kurs

Kritiska romska studier: Emancipatoriska perspektiv på romska frågor I

7.5 hp

Vår

50%

Distans

Denna distanskurs erbjuder ett kritiskt förhållningssätt till romska studier, ifrågasätter maktstrukturer och etablerade sanningar. Den täcker ämnen som identitet, representation, antiziganism och feminism och tillhandahålls i samarbete mellan Södertörns högskola och European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC).

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.