Södertörns högskola_moas båge

Akademiskt skrivande inom kritiska romska studier

Kurs

Kritiska romska studier: Emancipatoriska perspektiv på romska frågor II, uppsats

7.5 hp

Vår

50%

Distans

I denna kurs kommer du att skriva en uppsats om en specifik fråga inom kritiska romska studier, exempelvis identitet, representation, antiziganism, romsk historia eller feminism. Du lär dig om perspektiv inom kunskapsteorin samt får formulera en forskningsfråga som är relevant för kritiska romska studier.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.