Kulturens ekonomi och organisering

Kurs

Kulturens ekonomi och organisering

30 hp

Höst

100%

Campus

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur kulturfältet fungerar. Den fokuserar på finansiering av kulturprojekt, projektledning, marknadsföring av kultur och rättsliga frågor som avtalsrätt och immaterialrätt. Du kommer både få fokusera på praktisk tillämpning och teoretisk reflektion men kursen har också ett specifikt fokus på kultursektorn och du tränas i att söka pengar till kulturprojekt.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kulturens ekonomi och organisering Du kommer tillsammans med ca 30 andra studenter att läsa kursen på heltid med två till tre undervisningstillfällen per vecka. Undervisningsformen består både av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och gruppövningar. Du examineras oftast i form av skriftliga inlämningsuppgifter, individuellt eller i grupp och ibland förekommer även salstentamen. Utöver nämnda delar kommer kursen ha ett nära utbyte med kultursektorn genom studiebesök samt uppdrag och utmaningar som studenterna jobbar med på projektkursen.