Moas båge

Litteraturvetenskap B med kreativt skrivande

Kurs

Litteraturvetenskap B med kreativt skrivande

30 hp

Vår

100%

Campus

Litteraturvetenskap B riktar sig till dig som vill vidareutveckla ditt kritiska förhållningssätt till text och kultur efter A-kursen. Du vidareutvecklar ditt eget skrivande inom bland annat genrerna essä och recension. Kursen inbegriper också litteraturhistorisk fördjupning i ett tema, en tidsperiod och ett författarskap. Slutligen tillämpar du de kunskaper du har tillägnat dig i litteraturvetenskaplig teori och metod i ett självständigt uppsatsarbete. Kursen ger dig en fördjupad förståelse för det litteraturvetenskapliga fältet och förbereder dig för en framtid inom kultursektorn.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.