Vad ingår?

Utforska nya delar av litteraturhistorien i djupare analyser

I Litteraturvetenskap B kommer du att fördjupa dina kunskaper och kritiska perspektiv som du fått under A-kursen. För dig som har intresse för litteratur i allmänhet, men även för det egna skrivandet och litteraturkritik är detta en naturlig utveckling.

I denna kurs får du en bred orientering i äldre och nyare litteratur, grundläggande kunskaper i texttolkning utifrån genusperspektivet och andra litteraturteoretiska synsätt. Kursen har ett tematiskt upplägg vilket innebär att delkurserna har olika teman. Du kommer att få fördjupade dig i olika författarskap, litterära perioder och litteraturhistoriska teman. En av delkurserna läses på engelska tillsammans med utbytesstudenter.

Parallellt med de tematiska kurserna ägnar du dig åt eget skrivande genom delkursen Skapande svenska med betoning på offentligt skrivande, exempelvis recensioner eller essäer. Kursen avslutas med en uppsatsskrivning där du förväntas självständigt reflektera kring ett relevant, litteraturvetenskapligt ämne.

Arbetssätt

Kursen innebär ungefär sex timmar lärarledd tid i veckan, vilket består av både föreläsningar och seminarier. Utöver detta är du som student på Litteraturvetenskap B även inbjuden till högre seminarier där gästföreläsare deltar. Även teaterbesök kan förekomma.

Vanliga examinationsformer är skriftliga hemtentamen och aktivt deltagande vid seminarier. För uppsats gäller även att du lägger fram och försvarar din uppsats samt opponerar på en annan students uppsats.