Vad ingår?

Lär dig förstå olika samtida former av aktivism i media

Kursen belyser och analyserar olika sociala rörelsers mediepraktiker. Genom historiska och kritiska perspektiv lär du dig förstå olika samtida former av aktivism och hur sociala rörelser har använt medier för att kommunicera ut sina budskap. Du får även undersöka samtida kommunikationskanalers möjligheter och begränsningar när det kommer till att bedriva kampanjer, som till exempel sociala medier.

Du läser två delkurser. I den första delkursen får du undersöka hur medieforskningen teoretiskt har närmat sig sociala rörelser, alternativa offentligheter och kulturellt motstånd. I den andra delkursen behandlas olika former av, och perspektiv på, aktivism, sociala rörelser samt politiska kampanjer.

Teoretiska moment kompletteras med praktiska övningar där du bland annat lär dig att analysera olika mediekampanjer. Du får även lära dig att utforma en egen strategi kring medieanvändning i kampanjsyfte.

Kursen berör frågor som: Vilka möjligheter och begränsningar finns det för sociala rörelser att agera i och genom samtida medier? Hur har de möjligheterna och begränsningarna sett ut historiskt? Vad har samtida medier och mediekanaler egentligen förändrat och på vilket sätt?

Arbetssätt

Kursen är en distanskurs som omfattar 15 högskolepoäng och ges på halvfart. Du kan kombinera kursen med kursen “Medieaktivism och alternativa medier”. Undervisningen är nätbaserad och en kombination av förinspelade föreläsningar och föreläsningar som sänds i realtid med möjlighet till diskussioner.

Du examineras genom närvaro vid de föreläsningar som sänds i realtid och aktivt deltagande på de efterföljande diskussionerna, grupparbeten, respons på andra studenters texter samt skriftliga inlämningsuppgifter.