Genomskinliga plaststolar i rader.

Vill du utforska den alternativa mediebranschen?

Kurs

Medieaktivism och alternativa medier

15 hp

Vår

50%

Distans

Är du intresserad av alternativa medieuttryck och hur medieaktivism går till? Vid sidan av det breda medieutbudet och de stora mediebolagen har det alltid funnits en alternativ medievärld. Genom kursen får du veta mer om alternativa medier och medieaktivism. Kursen ges på distans och halvfart vilket innebär att du kan kombinera studier med arbete.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med media eller medierelaterade frågor i flera branscher Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) innebär att du utbildar dig för flera yrken. Eftersom ämnet är så pass brett öppnar det för en bred och föränderlig arbetsmarknad. Du kan arbeta med yrken direkt relaterade till medie- och kommunikationsbranschen, som exempelvis inom kommunikation och PR, medieproduktion, reklam och marknadsföring eller medie- och omvärldsanalys. Samtidigt ger MKV nyttig och användbar kunskap inom flera andra yrkesroller, då medier får en allt större roll och påverkan i dagens samhälle. Yrkesroller som är mer indirekt relaterade till ämnet är arbete inom utbildning och opinion, kultur och förlag, grafisk design eller journalistik. Du har efter studier i MKV utvecklat förmågan att kritiskt analysera och formulera problem men även tränat på att vara en kritisk och medveten medieanvändare. Genom studiernas vetenskapliga utformning har du en god förmåga att med ett källkritiskt perspektiv sammanställa och förmedla information samt erfarenhet av arbeta självständigt. Du kommer även att behärska olika kommunikationstekniker och kunna navigera i det digitala medielandskapet utifrån strategisk hänsyn och med vetenskaplig grund. Läs om ämnets forskning
Teoretisk och praktisk ingång till alternativa medier och medieaktivism Kursen belyser och analyserar fenomenet medieaktivism med fokus på alternativa medier. Genom historiska och kritiska perspektiv lär du dig förstå olika samtida former av alternativ medieproduktion. Du får bland annat grundläggande kunskaper om mediestrukturernas politiska ekonomi samt olika former av mediekritik. Genom två delkurser behandlas teoretiska och praktiska aspekter på alternativa medier. Du läser först delkursen Alternativa medier, mediestrukturer och aktivism, som har ett teoretiskt fokus. Den andra delkursen, Alternativ medieproduktion och distribution, har en mer praktisk ingång. Genom en variation av teoretiska och praktiska moment får du fördjupa dig i några av kursens teorier och teman genom egna medieaktiviteter och medieaktioner. Arbetssätt Kursen är en distanskurs och ges på halvfart. Det innebär att du kan studera var du vill och kombinera studier med arbete. Du behöver enbart ha tillgång till egen dator med internetuppkoppling. Undervisningen är nätbaserad. Det innebär en kombination av förinspelade föreläsningar och föreläsningar sända i realtid vilket möjliggör diskussioner. Du examineras genom närvaro vid realsända föreläsningar, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i diskussioner, grupparbeten och responsarbete.
Bred förståelse för och kunskap om mediernas roll i samhället Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är ett brett ämne som ger dig kunskap om medier och kommunikation. Du studerar mediernas roll i dagens samhälle och kultur, ur flera olika dimensioner - såväl i samtiden som historiskt, såväl traditionella som sociala medier, såväl på individnivå som samhällsnivå. MKV har som utgångspunkt att samhällen uppstår och utvecklas genom kommunikation, och kretsar därför kring en central fråga: hur kommunikation har förändrat och förändrar samhället. Ämnet är både ständigt aktuellt och ständigt i utveckling, och det gör att diskussionerna som lyfts i utbildningen är dagsfärska. Du får till exempel gå på djupet med fake news, populism, faktaresistens och opinionsbildning, och se vilken roll medierna spelar. Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap ger dig värdefull kompetens för en mängd yrkesroller, då det blir allt viktigare att ha kunskap och förståelse för dagens medieanvändning. Du lär dig förstå samhället genom kommunikationen i media samtidigt som du förbereds för arbete med medier eller medierelaterade frågor. Ämnet ger dig ett brett perspektiv och innefattar områden som till exempel integritetsfrågor, medier och makt, barn och ungdomars medieanvändning, olika målgrupper och mediers oberoende. Du kommer även att få diskutera hur medier formar samhället, men även reflektera kring hur olika grupper representeras i media. På Södertörns högskola har MKV en humanistisk tillämpning - genom historiska perspektiv och aktuell vetenskaplig forskning får du studera mediers roll ur ett mångsidigt perspektiv och får en bred förståelse för ämnet. Insatser av hackare, konstnärer, oberoende film- och radioproducenter, fildelare och copyleft-aktivister syftar till att utmana de etablerade mediesystemen och erbjuda alternativ. Men är detta något nytt? På vilket sätt kan alternativa mediepraktiker förändra medieindustrin och demokratin? Detta är några exempel på frågor du får möjlighet att diskutera under denna kurs.