Vad ingår?

Vad ingår?

Kursen ger dig grundläggande färdigheter i text- och bildproduktion, samt digital publicering. Du får kunskap och färdigheter i digitala produktionsverktyg. Det förenas med teoretiska inslag kring mediekommunikation. Genom diskussioner om din egen och andras produktion kombineras de två delarna.

Du läser tre delkurser:

  • Genrer, verktyg och villkor
  • Visuell kommunikation och produktion
  • Projektarbete i medieproduktion

Första delkursen behandlar verktyg för visuellt och skriftligt medieinnehåll. Du får själv producera material för olika former av medier och sammanhang. I den andra delkursen får du teoretiska perspektiv på produktion, publicering och distribution av digitala mediematerial.

I den sista delkursen får du tillsammans med en projektgrupp skapa analogt och digitalt mediematerial för ett bestämt syfte och sammanhang. Du får här möjlighet att använda det du lärt dig tidigare under kursen.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och projektarbeten, både i grupp och individuellt. Din egen och dina kurskamraters produktion samt kursens teoretiska moment ligger till grund för reflekterande diskussionsmoment.

Du examineras genom aktivt deltagande på seminarier och i diskussioner. Samt produktion, presentation och analys av eget mediematerial. Du examineras även genom opponering på andras mediematerial.